01:38:18 pm 19-Aug-2022

निर्वाचन आयोगको सबै राजनीतिक दलहरुलाई सूचना


निर्वाचन आयोगको सबै राजनीतिक दलहरुलाई सूचना

युवापोष्ट, १६ असार, काठमामाण्डौं । निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल ब्यवस्थापन महाशाखा को मिति २०७९/३/३ च.नं. ५०९/०७८/०७९ को पत्र अनुसार सबै राजनीतिक दलहरुलाई निर्णयको जानकारी भन्दै एक सूचना जारी गरिएको छ । जसमा आयोगको मिति २०७९/३/१ को बैठकबाट आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निम्नानुसार निर्देशन दिईएको छ ।

  • राजनीतिक दलको आफ्नो नाम, बिधान, नियम, छाप, झण्डा, चिन्हमा परिवर्तन वा संशोधन भएको भएमा वा पदाधिकारी हेरफेर भई अध्यावधिकको लागि हालसम्म पेश नगरेको भए अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि २०७९ साल आषाढ मसान्तसम्म त्यस सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि पेश गर्न निर्देशन दिने ।
  • पदाधिकारी हेरफेरसँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिकको लागि पेश गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने ब्यव्स्था गरि पेश गर्न निर्देशन दिने
  • निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको तर संविधान र कानूनले तोके बमोजिमको शर्त एवम् आयोगले तोकेको कार्यविधि पुरा नगरेका राजनीतिक दलले दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा त्यस्ता दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी निर्णय गर्न सक्ने कुराको जानकारी गराउने ।

सम्बन्धित समाचारहरु​जब डेस्क प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित

अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक: लीलानाथ घिमिरे

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं: १५९७/०७६-७७
IS A SITE DESIGNED MOSTLY FOR YOUNG GENERATION

BANESHWOR, KATHMANDU

PHONE NO: 9841282100

[email protected]